Какво е Когнитивно-Поведенческа психотерапия?

Когнитивно поведенческата психотерапия помага като дава на човек пълно разбиране за това как проблемът му се случва и поддържа. Психотерапевтът идентифицира заедно с клиента ирационалните и дисфункционални мисли и заедно търсят нови по-реалистични и полезни вярвания, които да ги заместят. Въвеждат се нови начини за разбирането на проблема и психотерапевтът учи клиента на необходимите умения за разбиране и преодоляване на симптомите. Крайната цел е човек сам да стане терапевт на себе си, когато психотерапията приключи.

“Когнитивни процеси” са нашите идеи, мисловни образи, вярвания и нагласи към света, другите хора и нас самите.  Терапия е основана на принципа, че определени начини на мислене могат да предизвикат или да подхранват определени  емоционални и здравни  проблеми. Такива са например тревожността, депресията,фобиите и т.н. Психотерапевтът ви помага да разберете настоящите си начини на мислене и най-вече да идентифицирате някои вредни, безполезни идеи, които имате и които предизвикват вашите  проблеми или ги влошават. Основната цел е промяна в начина на мислене, която да доведе до избягване на тези идеи и изграждане на нови, които са по-реалистични и полезни.