Образование и квалификации

  • Образователно-квалификационна  степен „бакалавър“ - Специалност  „Психология”
  • Образователно-квалификационна степен  „магистър“ - Специалност ”Психологично консултиране”
  • Следдипломна квалификация „Когнитивно-поведенческа психотерапия”
IMG_8813